První návštěva Dornova metoda Plus

Pro kvalitní ošetření Dornovou metodou PLUS je důležité dodržet správný postup. Nelze např. ošetřit vybočené obratle, aniž by byla provedena předchozí korekce délky končetin a vyrotované pánve – vybočení obratle by se velmi rychle vrátilo.
Tento postup by měl dodržovat každý dobrý terapeut Dornovy metody.

Terapie pohybového aparátu trvá většinou 2 hodiny. Celý proces má fyzioterapeutický charakter a vyžaduje aktivní účast klienta – chvíli se pracuje na masérském lehátku, chvíli vestoje a za pohybu. Veškeré techniky jsou během terapie kombinovány podle potřeby.

1. Seznámení

Nejdříve zjistím informace potřebné k podrobné analýze zdravotního stavu klienta:

  • Osobní, pracovní, rodinné, sportovní, farmakologické, sociální.

Při akutních a závažných problémech je nezbytné předem uvést aktuální zdravotní stav a ideálně přinést i lékařské zprávy a nálezy!

Seznámím klienta s principy Dornovy metody, s celým procesem terapie i s důležitostí provádění samostatných cvičení doma.

2. Vyšetření

Provedu celkové vyšetření klienta pohledem:

  • Hodnocení chůze a pohybových stereotypů
  • Stoj - držení těla (zepředu, zezadu, z boční strany), rotace trupu, hlavy, dolních končetin, horních končetin, výška ramen
  • Hodnocení symetričnosti svalů
Vyšetření - Dornova metoda Plus

3. Měření

Změřím délku dolních končetin (DK) vleže na lůžku a upravím ji pomocí „ručníkové metody“.

Délka DK se upravuje jak v kloubu kyčelním, tak kolenním a hlezenním, event. se napravují také zanártní kůstky a články prstů. U kloubu kyčelního se provádí též rotační náprava kloubu do správné osy.

Měření - Dornova metoda Plus

4. Srovnání pánve

Srovnám pánev: výši lopat pánevních, SI skloubení (předozadní posun), posun křížové kosti
a vyrotování pánve do skrutu.

Součástí je také srovnání kostrče.

Srovnání pánve - Dornova metoda Plus

5. Palcový hmat

„Palcovým hmatem“ vestoje zjistím vybočené nebo zapadlé obratle v křížové a bederní oblasti.

Napravím je za současného aktivního zapojení klienta (kývání nohou). Vsedě zjistím vybočené nebo zapadlé obratle v hrudní a krční odlasti a provedu nápravu během kývání rukama a hlavou.

Palcový hmat - Dornova metoda Plus

6. Klouby

Usadím ramenní a loketní kloub, zápěstí, event. záprstní kosti a články prstů.

Klouby - Dornova metoda Plus

7. Masáž

Po ošetření může následovat Breussova masáž.

Je to velice relaxační a uvolňující masáž zad, při které se používá zásadně třezalkový olej. Tento olej proniká hluboko do tkáně a pomáhá při regeneraci meziobratlových plotének.

Masáž - Dornova metoda Plus

8. Cvičení

Naučím klienta samostatná jednoduchá cvičení.

Cviky, hlavně tzv. „ručníkovou metodu“ je nezbytné provádět preventivně denně do další návštěvy, aby se zafixovaly klouby v nové, správné poloze. Nejlépe stane-li se pro Vás cvičení stejným návykem jako třeba čištění zubů. Zároveň je nutné vysvětlit, kterých zlozvyků v postoji a držení těla se vyvarovat.

Cvičení - Dornova metoda Plus